Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS

Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS er et uavhengig selskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen inneklima- og arbeidsmiljømålinger, kartlegging og risikovurdering, rådgivning og laboratorietjenester.

Kontakt oss

Våre tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen flere fagfelt.

Inneklima

Laboratorietjenester

Termisk Arbeidsmiljø

Hygienekontroll

FoU-prosjekt

Gå til prosjekter