Risikovurdering, internkontroll og spesialrådgivning

Home/Tjenester/Risikovurdering, internkontroll og spesialrådgivning
Risikovurdering, internkontroll og spesialrådgivning 2017-05-19T23:15:19+00:00

RådgivningVi har lang erfaring og kompetanse innenfor de fleste problemstillinger knyttet til fysisk, kjemisk og mikrobiologisk eksponering i inneklima og på ulike typer arbeidsplasser. Rapporter fra oss inneholder alltid en konkretisert tiltaksvurdering basert på de målinger og risikovurderinger som er utført. Vårt fremste mål er å gi konstruktiv rådgivning til våre kunder for at aktuelle problemer skal bli løst!

Risikovurdering

En risikovurdering er en grundig gjennomgang (kartlegging) av forhold og arbeidsprosesser på arbeidsplassen som potensielt kan utgjøre en fare for skader eller sykdom. Risikovurderinger skal gjøres som forebyggende HMS-arbeid, før eventuelle skader eller sykdom har skjedd. Man vurderer da samtidig om nødvendige forholdsregler er tatt for å forebygge skader og sykdom, eller om mer forebyggende arbeid kan gjøres. Målet er at ingen på arbeidsplassen skal bli skadet eller syke. Sykdom og skader kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal gjøre kartlegging og risikovurdering på arbeidsplassen, og en yrkeshygieniker kan bistå i dette arbeidet.

Internkontroll og HMS-plan for bedrifter

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter matloven, HMS-lovgivingen, helselovgivningen, barnevernloven, sosialtjenesteloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet.

Systematisk HMS-arbeide er en prosess som aldri tar slutt. Det er likevel i oppstartsfasen at HMS-arbeidet er mest krevende og tar mest tid. Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS tilbyr hjelp til bedrifter med å få arbeidet i gang, og om nødvendig også å drive prosessen videre. Arbeidet og planen tilpasses virksomhetens størrelse og behov.

Spesialrådgivning

Noen prosjekter er ekstra krevende. Vi tilbyr spesialrådgivning ved vurdering av mikrobiologisk eksponering på arbeidsplasser, spesielt og fukt- og muggsoppskader. Dette kan være vurdering av arbeidsprosesser som medfører eksponering for ulike typer bakterier og muggsopp, men også vurdering av rapporter fra andre konsulentfirma, laboratorieanalyser, valg av prøvetakingsmetoder og lignende. Vi bistår også som nøytral fagkompetanse i tvistesaker ved fukt- og soppskader i hus.