Laboratorietjenester

Home/Tjenester/Laboratorietjenester
Laboratorietjenester 2017-05-19T23:07:58+00:00

Interne kalibrerings- og kontrollrutiner

Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS er opptatt av kvalitetssikring. Våre interne rutiner baseres på ISO-EN 17025 og ISO 9001. Dette innebærer blant annet kontroll og dokumentasjon på eget arbeid. Vi legger vekt på at våre laboratorietjenester skal utføres i hht kravene som gjelder i internasjonale og nasjonale standarder. Vi er opptatt av validering, nøyaktighet og presisjon i metoder og for laboratorieutstyr som benyttes for våre analyser. Det utføres jevnlig hygienekontroll i vårt laboratorium, og vi utfører sterilisering av laboratorieutstyret som benyttes. Steriliseringsprosessen sjekkes jevnlig med kjemiske/biologiske indikatorer. Vi utfører også årlige sporbare kalibreringer av alt elektronisk utstyr og benytter da kun akkrediterte kalibreringslaboratorier.

Mikrobiologiske analyser av muggsopp og bakterier i luft, materialer og overflater

LaboratorietjenesterLuftprøving utføres ihht. ISO16000-18 og ISO 16000-19. Prinsippet for prøvetaking er at en bestemt mengde luft samles på et dyrkningsmedium ved hjelp av et prøvetakingsinstrument (impact metode). Det brukes selektive dyrkningsmedier som gir grunnlag for å skille ulike mikrober, og et bredt spekter av mikrober kan derfor undersøkes. Dyrkningstid er 2-7 dager ved 25 ºC og 37 ºC, avhengig av hva slags mikrober man er på jakt etter. I luftprøver kan det analyseres for muggsopp og gjærsopp, men det kan også være aktuelt med analyser av tarmbakterier (ved kloakkskader eller i slakteri), bassengvannbakterier (i bassengrom eller i arbeidsmiljø med mye vann), Legionella (produksjonslokaler m.v. med høy luftfuktighet/ kondensvann eller på overflater i dusjrom). Alle typer prøver kan tas både som luftprøver og overflateprøver. For prøvetaking og analyse av overflateprøver/materialprøver anvendes ISO 16000:17 og ISO 16000-21.

Vannkvalitet

VannkvalitetAktuelle standarder for analyse er ISO 6222, ISO 16266, ISO 9308-1, NS-EN- ISO 7027, og NS-EN- ISO 7887. Sterile flasker (500 mL) for vannprøver fås ved henvendelse til laboratoriet.

 

Støvanalyse/gravimetri

Analyseres i hht. NS 4860.

Filter og prøvetakningskassetter for prøvetaking av inhalerbart og/eller respirabelt støv i luft fås ved henvendelse til laboratoriet.