Hygienekontroll av luft og overflater

Home/Tjenester/Hygienekontroll av luft og overflater
Hygienekontroll av luft og overflater 2017-05-19T23:09:21+00:00

Hensikten med hygienekontroll i en virksomhet er å kartlegge og overvåke interne prosedyrer for hygiene og renhold. Det er viktig at hygienekontroll utføres og vurderes i en reell sammenheng med virksomhetens arbeidsområder. Ved jevnlige hygienekontroller i bedriften vil man kunne overvåke trender som indikerer om tiltak må iverksettes. Hvilke tiltak dette er kan også avklares ved hygienekontroll. Det er derfor viktig å inkludere jevnlige hygienekontroller i bedriftens eget kvalitetssystem.

Typiske virksomheter som bør ha jevnlig hygienekontroll kan være laboratorier, legekontorer, tannhelseklinikker og andre behandlingsklinikker. Mange virksomheter har krav på seg fra helsemyndighetene om å dokumentere hygienestandarden.

Hygienekontroll i form av renromskontroll utføres etter ISO14644-1 og etter retningslinjer for EU-GMP (good manufacturing practice).

ISO 14644 – 1 dekker klassifisering av luftrenhet i renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser, utelukkende i form av konsentrasjon av partikler i luften. Partikler som har kumulative distribusjoner fra størrelse 0,1 µm til 5 µm vurderes i slik klassifisering.

EU-GMP dekker klassifiseringen av luftrenhet ved konsentrasjon av partikler i luften og ved totalt antall luftbårne og dyrkbare mikroorganismer. Overflaterenhet med tanke på mikroorganismer klassifiseres også. Næringsmiddeltilsynet og Helsetilsynet sine retningslinjer for hygiene er basert på bl. a. EU-GMP.

Luftprøving av partikler utføres med TSI Aerotrak 9303. Modell 9303 oppfyller alle de strenge kravene i ISO 21501-4. Instrumentet undergår årlig akkreditert kalibrering med sporbarhet til NIST.

Luftprøving av dyrkbare bakterier og sopp utføres med luftprøvetaker (ISO- godkjent og validert i hht. BS EN ISO 14698 – 1:2008). Prøvetakning og identifisering av mikrober gjøres i hht. ISO 16000-17, ISO 16000-18 og ISO 16000-19. Overflateprøver utføres med bruk av spesifisert agar for dyrking av mikrober. Resultatene kan inngå i et HACCP-system (Hazard Analysis and Critical Control Point).