Bedriftsavtaler

Home/Tjenester/Bedriftsavtaler
Bedriftsavtaler 2017-05-19T23:17:47+00:00

BedriftsavtalerBedriftsavtaler omfatter forpliktende samarbeidsavtaler på levering av tjenester som krever spesialkompetanse bl.a innen yrkeshygiene.

Ved utgangen av 2012 skal alle bedriftshelsetjenester være godkjent av Arbeidstilsynet. Dette innebærer blant annet at bedriftshelsetjenester skal bestå av et variert fagpersonell, blant annet Yrkeshygieniker, som kan bistå bedriftshelsetjenestens egne kunder med problemstillinger knyttet til kjemisk, biologisk og fysisk arbeidsmilijø. Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø tilbyr faste samarbeidsavtaler med bedriftshelsetjenester som selv mangler Yrkeshygieniker i sitt fagpersonale. Samarbeidsavtalen er godkjent av Arbeidstilsynet. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å tilpasse en avtale med oss!