Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS er et uavhengig selskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen inneklima- og arbeidsmiljømålinger, kartlegging og risikovurdering, rådgivning og laboratorietjenester.

Innholdet og utformingen av disse nettsidene tilhører Thelma Inneklima og kan ikke gjengis uten skriftlig tillatelse.